ตัวอย่างความสำเร็จ

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสภาสถาปนิก

พพ. และสภาสถาปนิก ร่วมลงนามร่วมมือ MOUการสนับสนุนการออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 11