กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงานและระบบการใช้พลังงานภายในอาคาร

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงานและระบบการใช้พลังงานภายในอาคาร วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิง คอนเวนชั่น โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้งานโปรแกรมคำนวนค่าการอนุรักษ์พลังงาน หลังจากจบการบรรยาย มีการแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อฝึกคำนวนค่าการใช้พลังงานภายในอาคาร