การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 2 ณ งานมหกรรมสุขภาพ 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารฉบับใหม่ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานมหกรรมสุขภาพ 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา