การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เมืองพัทยา จัดกิจกรรมสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 5 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา