การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัดเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการบรรยายเรื่องกฎหมายอาคารอนุรักษ์พลังงานที่กำลังจะประกาศใช้กับอาคารควบคุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป รวมถึงอธิบายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้งานโปรแกรมคำนวนค่าการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น โดยเน้นในเรื่องระบบปรับอากาศอีกด้วย