การยื่นประเมินอาคาร (Online)

beconline

ขั้นตอนการยื่นประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานผ่านระบบออนไลน์

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.2e-building.com

2. ระบบจะส่งยืนยันการลงทะเบียนมาทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

3. ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4. กด "สร้างโครงการ" ป้อนข้อมูล และแนบไฟล์เอกสารหนังสือนำส่ง แบบอาคารงานระบบให้ครบ

5. กด "ส่งข้อมูล" สถานะโครงการเปลี่ยนเป็น "Save"

6. พพ. ตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ภายในระยะเวลา 28 วันทำงาน

7. เมื่อสถานะโครงการเปลี่ยนเป็น "ผ่านการพิจารณา" ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ

ตอบแบบสอบถาม ดูรายงานผลการตรวจประเมิน และดาวน์โหลดหนังสือรับรอง

(จะต้องตอบแบบสอบถามก่อนจึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (วัน และเวลาราชการ)

โทรศัพท์/โทรสาร 02-225-2412 

อีเมล 2e.center@gmail.com

Facebook BECcenter