การร่วมออกบูธงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Buildind energy code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"

  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในงานสัมมนา่วิชาการ เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Buildind energy code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" จัดโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร