การร่วมออกบูธงานสัมมนา โครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

        ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ งานสัมมนา โครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561” จัดโดย บริษัท เบสท์เอน จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

        ภายในงาน ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้นำโล่และฉลากอนุรักษ์พลังงานตัวอย่าง บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ BEC แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา