การร่วมออกบูธงานสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ”

        โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ” งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ Ms. Deirdre Boyd , UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบป้ายประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้อาคารสาธิต 7 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนปาร์ค กรุงเทพมหานคร งานสัมมนาครั้งนี้มีการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารธุรกิจ โดยใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานในอาคารธุรกิจของอาคารสาธิต 7 แห่ง และเสวนาเรื่อง “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยประสิทธิภาพพลังงาน” 

         ภายในงาน ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีการนำโล่และฉลากอนุรักษ์พลังงานตัวอย่าง บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไปเผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ BEC แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา