งานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ สมาคมอาคารชุดไทย จัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสีลม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง กฎหมายอาคารอนุรักษ์ะพพลังงานและการใช้งานโปรแกรมคำนวนค่าการอนุรักษ์พลังงาน หลังจากจบการบรรยาย มีการแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อฝึกคำนวนค่าการใช้พลังงานภายในอาคาร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร นายกสภาสถาปนิก และนายกสมาคมอาคารขุดไทย 

        ภายในงานมีการพูดคุยถกเถียงกันเรื่องผลจากการบังคับใช้กฎหมายว่า หากกฎหมายบังคับใช้จริงแล้วจะส่งผลต่อผู้ประกอบการ และผู้พัฒนาโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหน และเรื่องความน่าเชื่อถือของเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงาน