งานสัมมนาแถลงผลโครงการพัฒนาระบบจัดการและตรวจประเมินการอนุญาตการออกแบบอาคารตามกฎหมาย โดยใช้โปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานแบบออนไลน์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังสัมมนาแถลงผลโครงการพัฒนาระบบจัดการและตรวจประเมินการอนุญาตการออกแบบอาคารตามกฎหมาย 

ในรูปแบบการรายงาน VDO ผ่าน Google Form 
โดยเข้าลิ้งค์ข้างล่างนี้ 

https://forms.gle/ykQ5B53PpJamJuwT9

ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. 
รับผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 120 ท่านเท่านั้น 

หมายเหตุ **
1. สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้
หลังจากร่วมตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ประสานงานฯ มีของที่ระลึกมอบให้ 
2. ลิ้งค์การเชิญ สามาถแชร์ให้ผู้สนใจท่านอื่นๆ เข้าร่วมงานได้
3. หากมีคำถาม ข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-225-2412 หรืออีเมล์ 2e.center@gmail.com ได้ในวันและเวลาราชการ