ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาเปิดทำการ  จันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2225-2412  
โทรสาร   : 0-2225-2412

E-mail   :  2e.center@gmail.com