อาคารประเภทสำนักงานขนาดใหญ่

ลักษณะทางกายภาพของแบบอาคาร

ลักษณะของรูปทรงของอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยลักษณะรูปด้านอาคารจะมีความสมมาตรกันทั้งสองด้าน โดยตัวอาคารมีการเปิดเป็นพื้นที่ว่างตรงกลางตั้งแต่ล่างถึงชั้นบนสุด โดยส่วนที่เปิดพื้นที่ว่างจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร การเปิดพื้นที่ในลักษณะนี้จะช่วยให้อาคารได้รับแสงธรรมชาติในเวลากลางวัน

ตัวอาคารมีการยื่นโครงสร้างโดยรอบเพื่อรองรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ ดยการยื่นโครงสร้างในลักษณะนี้จะช่วยเป็นอุปกรณ์บังแดดแนวนอนให้กับอาคารไปในตัว หลังคาของตัวอาคารมีลักษณะเป็นทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องคอนกรีต จากลักษณะหลังคาที่เป็นจั่วสูง มุงด้วยกระเบื้องคอนกรีต จากหลังคาที่เป็นจั่วสูง ทำให้อาคารมีช่องว่าอากาศใต้หลังคาเสมือนเป็นฉนวนกันความร้อน และช่วยเพิ่มการระบายอากาศใต้หลังคา

วัสดุเปลือกอาคารใช้เป็นวัสดุคอนกรีตมวลเบา (ความหนาแน่น 1,280 kg/m3) และกระจกเขียวตัดแสง หนา 6 มิลลิเมตร โดยวัสดุทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นวัสดุทั่วไปที่สามารถหาได้ตามท้องตลาด แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV) เนื่องจากวัสดุทั้ง 2 ประเภท นี้มีผลต่อการใช้พลังงานในอาคารอย่างมาก

อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารส่วนใหญ่ใช้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5) ขนาด 14-28 วัตต์ ควบคู่กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 3 วัตต์

ในกรณีที่มีการใช้ระบบปรับอากาศทำความเย็นให้กับอาคารเพื่อให้ผลการประเมินประสิทธิภาพ การใช้พลังงานระบบปรับอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด การเลือกใช้ระบบปรับอากาศต้องเป็นระบบปรับอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5