BEC ได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ณ ธนาคารยูโอบี

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านการตรวจประเมิน เพื่อเป็นการติดตามผลการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงได้เข้าเยี่ยมชมอาคารธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักเพชรเกษม อาคาร A และ อาคาร B รวมทั้งหมดจำนวน 2 อาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้ได้มีการบรรยายนำเสนอความเป็นมาของโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และมีการนำเสนอสถานภาพการก่อสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคาร และแนวทางการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานของอาคาร A และ B ธนาคารยูโอบี มา ณ โอกาสนี้