BEC ได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 ณ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

        ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านการตรวจประเมิน เพื่อเป็นการติดตามผลการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงได้เข้าเยี่ยมชมอาคารของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า – เจ้าพระยา และ โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ รวมทั้งหมดจำนวน 2 อาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 15.45 น.

          ทั้งนี้ได้มีการบรรยายนำเสนอความเป็นมาของโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และมีการนำเสนอสถานภาพการก่อสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคาร และแนวทางการก่อสร้างของโครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า – เจ้าพระยา และ โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์