การยื่นขอการรับรองผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน BEC

เปิดให้ยื่นขอการรับรองผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน

📑สำหรับทุกท่านที่ผ่านหลักสูตรผู้ตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน หรือหลักสูตรผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

📣ณ ปัจจุบัน ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเเล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ดูประกาศได้ที่นี้

http://new.2e-building.com/.../dede_announce_bec-auditor...

👉ในวันนี้ มาดูขั้นตอน สำหรับการขอการรับรองค่ะ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

bec

 

👉👉 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตรฯ

http://new.2e-building.com/bec-auditor-authorized

👉👉👉 แบบคำขอการรับรองและตรวจอย่างการกรอกข้อมูล

http://new.2e-building.com/content/แบบคำขอการรับรองผู้ตรวจประเมิน-bec

bec

 

🗓🗓 🗓 เปิดให้ยื่นคำขอภายในระยะเวลา 2 ปีนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจาฯ (10 พ.ย. 2564) หากพ้นระยะเวลาแล้วจะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบใหม่

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-225-2412 ในวันและเวลาราชการ

2e.center@gmail.com