ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การออกบูธกิจกรรมงาน “ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธใน งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ

การออกบูธกิจกรรมงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธใน งาน ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

กิจกรรมออกบูธ ภายในงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”

งาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” จัดโดย ความร่วมมือของ 7 หน่วยงานในเทคโนธานีคือ 1. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 2.

งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ .) จัดสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

BEC เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายในงาน สถาปนิก'62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี Living Green

งานสถาปนิก' 62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green โดยมีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์

งานแถลงผลการดำเนินโครงการ BEC ประจำปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม

งานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายในงาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”

งาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เมืองพัทยา จัดกิจกรรมสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 5

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เมืองพัทยา จัดกิจกรรมสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 4