ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

งานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

พพ. มอบรางวัล 137 แบบอาคาร และฉลากอาคารกับอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ BEC 17 แบบอาคาร ประจำปี 2562 พร้อมเดินหน้าใช้มาตรการคุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป พพ.

BEC ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัด งานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม

BEC ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด งานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ

การออกบูธกิจกรรมงาน “ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธใน งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ

การออกบูธกิจกรรมงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธใน งาน ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

กิจกรรมออกบูธ ภายในงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”

งาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” จัดโดย ความร่วมมือของ 7 หน่วยงานในเทคโนธานีคือ 1. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 2.