ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

BEC ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยา ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับเทศบาลเมืองพัทยา จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 –

BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC)

BEC ร่วมกับบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21

การออกบูธกิจกรรมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่อง ZEB Family ให้เป็นที่แพร่หลาย

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่อง ZEB Family ให้เป็นที่แพร่หลาย

BEC เข้าร่วมงาน Workshop on the Dissemination and Promotion of ZEB (Zero Energy Building) and ZEB Family

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดงาน Workshop on the Dissemination and

BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC)

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3

พพ. จับมือร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกว่าด้วยความเข้าใจ MOU ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC

พพ. จับมือร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC ยกระดับอาคารที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงาน พพ. ลงนามร่วมกับการเคหะแห่งชาติ