ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม ฺBuilding Energy Code (BEC)

งานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

พพ. มอบรางวัล 137 แบบอาคาร และฉลากอาคารกับอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ BEC 17 แบบอาคาร ประจำปี 2562 พร้อมเดินหน้าใช้มาตรการคุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป พพ.

BEC ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัด งานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 ร่วมกับบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 5 ร่วมกับบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ อาคารซีเอ็มซี

BEC ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด งานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08