ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3

พพ. จับมือร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกว่าด้วยความเข้าใจ MOU ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC

พพ. จับมือร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC ยกระดับอาคารที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงาน พพ. ลงนามร่วมกับการเคหะแห่งชาติ

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 2 ณ งานมหกรรมสุขภาพ 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 2

BEC จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 1 ณ เทศบาลนครนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 1

BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม ฺBuilding Energy Code (BEC)

งานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

พพ. มอบรางวัล 137 แบบอาคาร และฉลากอาคารกับอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ BEC 17 แบบอาคาร ประจำปี 2562 พร้อมเดินหน้าใช้มาตรการคุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป พพ

BEC ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 ร่วมกับบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 5 ร่วมกับบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ อาคารซีเอ็มซี