ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

BEC ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ

การออกบูธกิจกรรมงาน “ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ

การออกบูธกิจกรรมงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงาน ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ