ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ

การออกบูธกิจกรรมงาน “ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ

การออกบูธกิจกรรมงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงาน ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ

กิจกรรมออกบูธ ภายในงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”

งาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” จัดโดย ความร่วมมือของ 7 หน่วยงานในเทคโนธานีคือ 1. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 2

งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์