ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

กิจกรรมออกบูธ ภายในงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”

งาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” จัดโดย ความร่วมมือของ 7 หน่วยงานในเทคโนธานีคือ 1. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 2

งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

BEC เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายในงาน สถาปนิก'62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี Living Green

งานสถาปนิก' 62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green โดยมีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์

งานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายในงาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”

งาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เมืองพัทยา จัดกิจกรรมสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 5

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เมืองพัทยา จัดกิจกรรมสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 4

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 3

การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเการรออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ