การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e63-44 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงพร้อมระบบสาธารณูปการ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ×
2e63-43 อาคารอเนกประสงค์ - เทศบาลเมืองบางกรวย
2e63-41 อาคารสำนักงาน 2 - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2e63-42 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2e63-39 - 40 อาคารเขียว - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อาคาร 1 และอาคาร 2

2e63-38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
2e63-37 มหาวิทยาลัยศิลปากร - สถาบันบันฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2
2e63-32 - 36 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91

จำนวน 5 อาคาร

2e63-28 - 31 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โครงการ เดอะ พาโนร่า บ้านอำเภอ

จำนวน 4 อาคาร

2e63-27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - อัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์
2e63-26 บริษัท เบนชิค จำกัด - MGC LADPRHRAO HEADQUATER
2e63-25 บริษัท เบนชิค จำกัด - TC Residence
2e63-19 - 23 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107

จำนวนอาคารในโครงการ 5 อาคาร

2e63-24 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ-วงเวียนใหญ่
2e63-17 บริษัท เคแปลน จำกัด-อาคารชุดพักอาศัย คสล. 8 ชั้น อาคาร B
2e63-18 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)
2e63-16 บริษัท เคแปลน จำกัด-อาคารชุดพักอาศัย คสล. 8 ชั้น อาคาร A
2e63-14 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - เดอะ พาโนร่า พัทยา
2e63-15 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โฮสเทล วิสต้า นาเกลือ
2e63-12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ อาคารพิพิธภัณฑ์
2e63-13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ อาคารโรงมหรสพ
2e63-10 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคารโรงพยาบาล
2e63-11 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคาร Buffer
2e63-09 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 2
2e63-08 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 1
2e63-06 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
2e63-07 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์สาธิต กรมควบคุมโรค
2e63-05 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด - อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร B
2e63-04 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด - อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร A
2e63-02 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารอาการบำบัด