การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e62-058 บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - คอนโด เดอะ คอร์ทยาด จ.ระยอง
2e62-057 บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - โรงแรมฟอร์จูน ซีวิว จ.ระยอง
2e62-056 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - โครงการ PINO HOTEL
2e62-055 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - อาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
2e62-054 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น
2e62-053 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11
2e62-048 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี
2e62-051 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร C
2e62-049 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร A
2e62-052 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร D
2e62-050 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร B
2e62-047 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก
2e62-045 บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - Chateau in town @เสนาสเตชั่น อาคาร B
2e62-044 บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - Chateau in town @เสนาสเตชั่น อาคาร A
2e62-046 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - Bangkok Horizon สุขสวัสดิ์
2e62-043 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - อาคาร ท.103
2e62-041 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร B
2e62-042 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร C
2e62-040 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร A
2e62-038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - อาคารศูนย์กายวิภาคและฝึกทักษะคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2e62-037 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด - อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2e62-035 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร B
2e62-033 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - อาคารกายวิภาคศาสตร์ทางคลินิก
2e62-036 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร C
2e62-034 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร A
2e62-031 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อาคารโรงพยาบาลสัตว์
2e62-032 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์
2e62-030 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
2e62-029 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารอุทยานเทคโนโลยี
2e62-028 สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา - สำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่