ฐานข้อมูลอาคารที่ตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร จังหวัด ประเภทอาคาร ภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงานที่ส่งตรวจ หน่วยงานเจ้าของอาคาร
2e63-44 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงพร้อมระบบสาธารณูปการ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โรงพยาบาล ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2e63-43 อาคารอเนกประสงค์ - เทศบาลเมืองบางกรวย นนทบุรี อาคารชุมนุมคน ภาคกลาง ภาครัฐ เทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย
2e63-41 อาคารสำนักงาน 2 - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาครัฐ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2e63-42 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาครัฐ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2e63-39 - 40 อาคารเขียว - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาครัฐ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2e63-38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2e63-37 มหาวิทยาลัยศิลปากร - สถาบันบันฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา กรุงเทพฯ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2e63-32 - 36 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e63-28 - 31 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โครงการ เดอะ พาโนร่า บ้านอำเภอ ชลบุรี อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2e63-27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - อัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ เพชรบุรี อาคารชุมนุมคน ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2e63-26 บริษัท เบนชิค จำกัด - MGC LADPRHRAO HEADQUATER กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เบนชิค จำกัด MGC LADPHRAO HEADQUATER
2e63-25 บริษัท เบนชิค จำกัด - TC Residence ระยอง อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท เบนชิค จำกัด บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
2e63-19 - 23 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e63-24 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ-วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e63-17 บริษัท เคแปลน จำกัด-อาคารชุดพักอาศัย คสล. 8 ชั้น อาคาร B ปทุมธานี อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เคแปลน จำกัด บริษัท บัณฑิตพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2e63-18 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) นครศรีธรรมราช สำนักงาน ภาคใต้ ภาครัฐ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)
2e63-16 บริษัท เคแปลน จำกัด-อาคารชุดพักอาศัย คสล. 8 ชั้น อาคาร A ปทุมธานี อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เคแปลน จำกัด บริษัท บัณฑิตพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2e63-14 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - เดอะ พาโนร่า พัทยา ชลบุรี อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด
2e63-15 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โฮสเทล วิสต้า นาเกลือ ชลบุรี โรงแรม ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด
2e63-12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ อาคารพิพิธภัณฑ์ เชียงราย โรงมหรสพ ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2e63-13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ อาคารโรงมหรสพ เชียงราย โรงมหรสพ ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2e63-10 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคารโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2e63-11 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคาร Buffer กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2e63-09 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 2 ปทุมธานี สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2e63-08 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 1 ปทุมธานี สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2e63-06 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ลพบุรี สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2e63-07 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์สาธิต กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด กรมควบคุมโรค
2e63-05 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด - อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร B ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
2e63-04 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด - อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร A ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
2e63-02 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารอาการบำบัด นนทบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช