ข่าว

BEC ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยา ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับเทศบาลเมืองพัทยา จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 –

BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC)

BEC ร่วมกับบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21

BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC)

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัด กิจกรรมเชิงรุก ( Road Show) ครั้งที่ 3

พพ. จับมือร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกว่าด้วยความเข้าใจ MOU ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC

พพ. จับมือร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC ยกระดับอาคารที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงาน พพ. ลงนามร่วมกับการเคหะแห่งชาติ

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 2 ณ งานมหกรรมสุขภาพ 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัด กิจกรรมเชิงรุก ( Road Show) ครั้งที่ 2