ข่าว

ประกาศขั้นตอนการให้บริการตรวจประเมินแบบฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

1. ป้อนข้อมูลเบื้องต้นของอาคารลงในแบบฟอร์ม ศออ.02 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : Download 2. รวบรวมข้อมูลแบบก่อสร้างอาคาร และบันทึกลงแผ่น CD ในรูปของไฟล์ AutoCAD หรือ PDF

การออกบูธกิจกรรมในงานสัมมนาวิชาการความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนาวิชาการความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม

BEC ร่วมกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา

งานแถลงผลการดําเนินงานโครงการฯ ประจําปี 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดแถลงผลการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13ธันวาคม

BEC ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยา ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับเทศบาลเมืองพัทยา จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 –