ข่าว

BEC ร่วมกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา

งานแถลงผลการดําเนินงานโครงการฯ ประจําปี 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ .) จัดแถลงผลการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13

BEC ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยา ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับเทศบาลเมืองพัทยา จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 –

BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC)

BEC ร่วมกับบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21

BEC เข้าร่วมงาน Workshop on the Dissemination and Promotion of ZEB (Zero Energy Building) and ZEB Family

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดงาน Workshop on the Dissemination and

BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC)