ข้อกำหนด กฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน

กฎกระทรวงกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ

แบบคำขอการรับรองผู้ตรวจประเมิน BEC

แบบคำขอการรับรองผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอนุรักษ์พลังงาน Download แบบคำขอได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง (doc,pdf)